Ietagotie ieraksti ‘iluzijas simbols’

Черепа и "ужастики", символы и иллюзии Ивановса в галерее Rietumu