Ietagotie ieraksti ‘Līga Lindenbauma’

Darbi Zuzānu kolekcijas izstādē LNMM