Ietagotie ieraksti ‘laikmetīgs’

Portrets Latvijā. 20. gadsimts.