Ietagotie ieraksti ‘Sejas izteiksme’

Portrets Latvijā. 20. gadsimts.