Ietagotie ieraksti ‘uz papīra’

Grupas izstāde Bastejā